Informació d’interès

Quotes:

  • Les quotes es distribueixen de la següent manera:quotes_AMPA
  • Al rebut de Novembre es descomptarà la subvenció de l’agenda (8 euros).

Estatuts:

  • Els estatuts estan a disposició de qui ho desitgi prèvia solicitud via correu electrònic.

Assemblea general:

  • L’assemblea general de l’AMPA es convocarà durant el primer mes de curs
  • La memòria d’activitats, així com el pressupost de l’any anterior, es presentarà durant l’assemblea

Documents d’interès: